Události

Projekt

TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST KABEPE KOVO
S.R.O. REG. ČÍSLO:CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016155
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení efektivity vlastní produkce, kterou jsou především speciální licí komory tlakového lití a s tím související produkty jako jsou pístnice a písty a svařovací přípravky. Tato výroba vlastní produkce je pro společnost klíčová.